Hogy is néz ki egy Dagerotípia?

A következő leírást Flesch Bálint gyűjtésében találtam:

A mint az az eddigiekből kitetszik, Daguerre képeit  csupán a félig fénylő foncsor és az egészen tündöklő ezüst közti fénykülönbség képezi, mely különbség pedig nem épen nagy, s ez az oka, hogy képei nem igen erős kinyomatuak, vagy mint nevezni szoktuk, nem erősek; továbbá az ily módon  készített kép csak bizonyos irányból látható, akkor t.i. ha a tündöklő ezüst fölület sötét tárgyról jövő sugarakat hajt a néző szemébe, s igy sötétnek látszik; míg a foncsort természetes fehér színében látja a szemlélő. S ez mindenesetre nagy hiánya Daguerre képeinek; hozzájárul még ehhez az is, hogy a képek a lég behatása következtében mind inkább vesztenek élénkségökből, nemkülönben azon önmérgezési veszély, melylyel az iblany- és higany-gőzök fejlesztése jár, s ezen árnyoldalak elég okot szolgáltatnak arra, hogy a vegyészek uj, előnyösebb mód föltalálásáról gondolkodjanak.

Épp itt az ideje a nedves kollódiumos eljárás kidolgozásának :)