Klorofill másolat készítése

Mi is kell egy fénykép vagy másolat elkészítéséhez? Hát fény és fényérzékeny anyag. Az egyik ilyen, természetben található dolog, a növények levele, ami fény hatására keményítőt szintetizál. Lássuk akkor, hogyan is lehet levélre kontakt másolatot készíteni...

Mi is kell egy fénykép vagy másolat elkészítéséhez? Hát fény és fényérzékeny anyag. Az egyik ilyen, természetben található dolog, a növények levele, ami fény hatására keményítőt szintetizál. Lássuk akkor, hogyan is lehet levélre kontakt másolatot készíteni…

Fényképezés élő lomblevélre
Tudományos szempontból igen érdekes kísérleteket végzett dr. Hans Molisch tanár, a mikor sikerült neki egy eljárást kidolgoznia, melylyel élő levélen fényképet lehet előállitani (Über die Herstellung von Photographien im Laubblatte, Sitzungsber. D. Kais. Akad. d. Wissensch, zu Wien, 1914). Az eljárás a növényélettan egyik alaptényére támaszkodik. A zöld levél a levegőből szénsavat vesz fel és szétbontja elemeire, szénre és oxygenre.
 
Az oxygent kibocsátja, a szénből pedig szerves anyagokat, nagyobbrészt keményitőt, készit. Azonban a keményitő csak azon a helyen keletkezik, a hová fény jut és csak akkor marad meg, ha a levél meg van világitva. A nappal képződött keményitő egy meleg nyári éjszakán át egészséges levélben majdnem teljesen eltűnik, átalakul czukorrá. Ismeretes továbbá, hogy a keményitő jód hatása alatt kékre festődik. E tényekkel a levélre való fényképezés elvei meg vannak adva. Alkalmasak lehetőleg vékony, egyenletes felszinű és kevéssé szőrös levelek, melyekben bőven képződik keményitő. Ilyen például a tropaeolum majus és a phaseolus multifious levelei.
 
A kisérletet korán reggel kell kezdeni, a mikor az egészséges levél keményítőmentes. Még czélszerűbb a kiszemelt levelet egy-két napon keresztül fekete papirosba burkolni. A levélre ellentétekben dús negatívot kell tenni és reggeltől estig a napfényen hagyni. Ezután a levelet lemetsszük és jodtinkturába mártjuk. Néhány percz mulva feltünik a positiv kép.
 
A kisérlet azt mutatja, hogy a zöld levél úgy viselkedik, mint az érzékeny lemez. Az ezüstsónak megfelel a chlorophyll, az ezüstszemcséknek a keményitőszemcsék. A hogy az érzékeny lemezen a kép rejtve marad, ugyanúgy van az a levélben is. Mindkét esetben előhivók szükségesek a kép láthatóvá tételéhez.

Újságcikk 1915-ből
Baráth Gábor
Baráth Gábor

Fotós, szakíró és fordító.

Szerzője többek között az Adobe Photoshop Lightroom, a GIMP könyv és a Furmányos fotós könyv, c. könyveknek, fordítója a következő Scott Kelby műveknek: Photoshop digitális fotósoknak - Új verzió,
Világítsd be! Fotózd le! Retusáld!,
A digitális fotós könyv 5.,
A digitális fotós könyv - Best of
és a
Vakuskönyv fotósoknak.

Articles: 1390